Τσιπούρα

Στην Erissos Fish Farm καλλιεργούμε Τσιπούρα (Sparus Aurata) από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης της εταιρίας.

breams

Η μεθοδολογία ανάπτυξης που ακολουθούμε που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO22000:2005 είναι το αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας εικοσιπέντε και πλέον ετών με στόχο την εξομοίωση του φυσικού τρόπου ανάπτυξης του προϊόντος. Αυτή η επένδυση που έχουμε κάνει στο προϊόν για τους πελάτες μας είναι αυτό που μας έχει επιτρέψει να παράγουμε εξαιρετική Τσιπούρα. Η Τσιπούρα μας διατίθεται σε πέντε κατηγορίες βάρους ξεκινώντας από τα 350 γραμμάρια που είναι μια τυπική μερίδα ενηλίκου και φτάνοντας μέχρι την Τσιπούρα της παρέας στα 1.500 γραμμάρια. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τις κύριες κατηγορίες βάρους για την Τσιπούρα και τους αντίστοιχους κωδικούς παραγγελίας.


Κωδικός Προϊόντος Κατηγορία Βάρος
SA-A A 350 - 450 gr
SA-G G 450 - 600 gr
SA-2G 2G 600 - 800 gr
SA-3G 3G 800 - 1.000 gr
SA-4G 4G 1.000 - 1.500 gr