Λαυράκι

Καλλιεργούμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας Λαυράκι (Dicentrarchus Labrax) εξαιρετικής ποιότητας από το 1993.

seabasses

Έχοντας είκοσιπέντε χρόνια εμπειρίας στην εκτροφή Λαυρακιού, έχουμε κατορθώσει να παράγουμε προϊόν απαράμιλλης ποιότητας. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005 εξασφαλίζοντας την παραγωγή προϊόντος σταθερά υψηλής ποιότητας. Τα Λαυράκια μας διατίθενται σε οχτώ κατηγορίες βάρους ξεκινώντας από την τυπική μερίδα στα 350 γραμμάρια και φτάνοντας τα 4.000 γραμμάρια που είναι ιδανικό βάρος για μεγάλα τραπέζια και σερβίρισμα σε φέτες. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τις κύριες κατηγορίες βάρους στο Λαυράκι και τους αντίστοιχους κωδικούς παραγγελίας.


Κωδικός Προϊόντος Κατηγορία Βάρος
DL-A A 350 - 450 gr
DL-G G 450 - 600 gr
DL-2G 2G 600 - 800 gr
DL-3G 3G 800 - 1.000 gr
DL-4G 4G 1.000 - 1.500 gr
DL-5G 5G 1.500 - 2.000 gr
DL-6G 6G 2.000 - 3.000 gr
DL-7G 7G 3.000 - 4.000 gr