Κρανιός

Πάντα πρόθυμοι να απαντήσουμε στα αιτήματα των πελατών μας καλλιεργούμε και διαθέτουμε εξαιρετικής ποιότητας Κρανιό (Argyrosomus Regious).

argyrosomus

Ο Κρανιός κατατάσσεται στα νέα είδη καλλιέργειας για την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια. Το σχήμα του είναι όμοιο με το Λαυράκι ενώ ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι έχει γρήγορη ανάπτυξη και φτάνει βάρος που ξεπερνά τα 4.000 γραμμάρια. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε σ την καλλιέργεια του Κρανιού όμοια και με αυτές που υιοθετούμε για την Τσιπούρα και το Λαυράκι έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005. Ο Κρανιός μας διατίθεται σε πέντε κατηγορίες ξεκινώντας από τα 600 γραμμάρια και φτάνοντας τα 4.000 γραμμάρια. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τις κύριες κατηγορίες βάρους για τον Κρανιό και τους αντίστοιχους κωδικούς παραγγελίας.

Κωδικός Προϊόντος Κατηγορία Βάρος
AR-3G 3G 800 - 1.000 gr
AR-4G 4G 1.000 - 1.500 gr
AR-5G 5G 1.500 - 2.000 gr
AR-6G 6G 2.000 - 3.000 gr
AR-7G 7G 3.000 - 4.000 gr